České hory » Krkonoše » Rýchory

Rýchory

Horský hřeben mezi Horním Maršovem, Žacléřem a Svobodou nad Úpou tvoří nejvýchodnější část Krkonoš. Díky svému přírodnímu bohatství byl vyhlášen přírodní rezervací. K nejvýznamnějším vrcholům hřebene patří Dvorský les, Mravenečník a Červený vrch.
Na úbočí hřebene se v 16. až 18. století těžilo zlato a stříbro, odtud pramení název Zlaté Rýchory. Ve vyšších polohách se tady dochoval bukový prales a vzácné lokality původní květeny (Rýchorská květnice).
Dříve dřevařská obec Rýchory je klasickým příkladem horské obce. Vznikla koncem 16. století v důsledku mohutných lesních těžeb pro potřeby dolů v Kutné hoře. Tradiční horská zástavba je zde bez jakéhokoliv řádu volně rozprostřena po loukách. Její součástí je vrchol Rýchor s Rýchorskou boudou (dnes školící středisko KRNAPu, ve které se můžete v místním stánku občerstvit a ohřát) a Rýchorským pralesem.

Rýchorský prales (Dvorský les)
Rýchorský prales je zajímavým přírodním úkazem, jedná se o tzv. původní les, tedy les minimálně ovlivněný rukou člověka. Rozlehlé bučiny zde díky klimatickým podmínkám vytváří křivolaký porost, který připomíná pohádkovou krajinu. Kromě bučin se zde rozléhají také smrčiny a louky na kterých můžeme pozorovat chráněnou floru.

Hřebenem prochází naučná stezka Rýchory, která má 10 zastávek a prochází nejcennějšími partiemi Krkonošského národního parku - I. a II. zónou. Trasa je vedena po turisticky značených cestách, je dlouhá 6 km.

Jednou z možností je také vydat se k opevnění, které zde vzniklo v období Druhé světové války jako obranné - nejzajímavější je v této lokalitě dělostřelecká tvrz Stachelberg. Opevnění zahrunje kromě dělostřelecké tvrze také několik bunkrů a zákop. Další zastávkou na Stachelbergu může být rozhledna Eliška.
Pohled z Rýchorského hřebene Pohled z Rýchorského hřebene
Pohled z Rýchorského hřebene na Krkonoše
Kozí hřbety Kozí hřbety
Pohled z Rýchorského hřebene na sousední hřeben Vraních hor
Rýchorská bouda Rýchorská bouda
Rýchorská bouda
Fotografie uživatelů
Rozhledna Eliška na Stachelbergu
Žacléř
Dvorský les
Na Rýchorách
Na Rýchorách
Rýchory
Rozhledna Eliška na Stachelbergu
Rozhledna Eliška na Stachelbergu
Žacléř
Pohled z Babí směrem na Polsko při nádherné ranní inverzi.
Žacléř - Prkenný důl

TOPlist